top of page

MENU

Ontwikkelkader Oudorp

Alkmaar

Ontwikkelkader Oudorp

Alkmaar

Informatie

In opdracht van de gemeente Alkmaar werken we aan het ontwikkelkader voor bedrijventerrein Oudorp. Dit gebied van 43 hectare verkleurt de komende jaren van bedrijventerrein naar een gemengde stoere Kanaalstad. Daarin is plek voor potentieel 2800 woningen en 65.000m² nieuw werkprogramma.


Het ontwikkelkader bouwt voort op het eerder vastgestelde Ontwikkelbeeld Oudorp (2021) en omvat een uitgebreid document met uitgangspunten, kaders en kwaliteitseisen voor het te ontwikkelen gebied. Daarbij wordt ook duidelijkheid geboden aan de huidige bedrijven door een onderscheid te maken in een gebied waar 80-20 wonen/werken wordt nagestreefd en een gebied waar 20-80 wonen/werken wordt voorgesteld.


De inzet is om het gebied in de eindsituatie te ontwikkelen tot een gemengd gebied waar 50% wordt gewerkt en 50% wordt gewoond.


De komende tijd werken we als Studio Vinke verder aan het plan. We zijn tevens betrokken bij twee stedenbouwkundige plannen binnen dit gebied. Namelijk het Witsen terrein en het Leko terrein.


Binnenkort delen we meer over dit project!

Programma

Ontwikkelkader voor potentieel 2800 woningen en 65.000m² werkprogramma

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Ontwerpteam

Stefan Bödecker, Bas Tiben, Jimmy Peijnenburg

Ontwerp

2022 - nu

Bruto Oppervlakte: 

43 hectare

bottom of page