top of page

MENU

Leko-terrein

Oudorp, Alkmaar

Leko-terrein

Oudorp, Alkmaar

Informatie

In opdracht van BPD T&G werken we in samenwerking met de landschapsarchitecten van Felixx aan het stedenbouwkundig plan voor het Leko terrein in Alkmaar. Dit gebied gelegen op het bedrijventerrrein van Oudorp transformeert in de komende jaren van bedrijventerrein naar een gemengd woon-werk gebied waar volop wordt ingezet op een autovrije openbare ruimte met hoge verblijfskwaliteit.


Er komen 210 woningen in een ensemble van drie gemengde stedelijke blokken. Deze blokken kennen elk dezelfde principes: een omsloten binnentuin, parkeren uit het zicht binnen de blokken, een spel van hoekaccenten en zichtlijnen en verspringende rooilijnen en bouwhoogtes. 


De blokken hebben een onderbouw van vier lagen en elk een accent (de bovenbouw) in wisselende hoogtes. De onderbouw en de bovenbouw contrasteren van elkaar in architectuur waarbij de onderbouw aansluit bij het Schermereiland en de menselijke schaal, terwijl de bovenbouw de omslag vormt naar de stoere Kanaalstad die de komende jaren verrijst in de rest van bedrijventerrein Oudorp.


Zo ontstaat een gevarieerd ensemble met een autovrije openbare ruimte die klimaatadaptief en zeer groen kan worden ingericht. Door de menging van werkfuncties in het plan ontstaat zo een ontmoetingsplek voor bewoners, ondernemers maar ook bezoekers. Leko is daarmee de entree naar Oudorp en de schakel tussen knusse binnenstad en stoere Kanaalstad.


De komende tijd ronden we het stedenbouwkundig plan af met input van belanghebbenden en werken we verder aan een beeldkwaliteitsplan voor Leko.

Programma

210 woningen, werken, winkelen en mobiliteitshub


Opdrachtgever

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Tervoort Egmond, van der Gragt


Ontwerpteam

Stefan Bödecker, Bas Tiben, Sebastien Reinink, Marcel Fleer i.s.m. Felixx


Ontwerp

2022 - heden


Bruto Oppervlakte: 

Leko terrein (1,3ha)


Meer informatie:

leko-oudorp.nl

bottom of page