top of page

MENU

Witsen terrein

Alkmaar

Witsen terrein

Alkmaar

Informatie

In opdracht van BPD gebiedsontwikkeling werken we samen met de landschapsarchitecten van Felixx aan het stedenbouwkundig plan voor het Witsen-terrein in Alkmaar. Deze werf met rijke historie transformeert de komende jaren naar een gemengd woon-werk gebied waar de historie en identiteit van de werf voelbaar en zichtbaar blijft.


De plek is namelijk één van de magneetlocaties binnen de grootschalige gebiedsontwikkeling 'het Alkmaars Kanaal'. Er zijn daardoor volop kansen om de historie, de kanaalidentiteit en een groene duurzame woon/werk omgeving samen te laten komen in een gelaagd stedelijk gebied. Als magneetlocatie zal de werf een focuspunt voor het deelgebied Oudorp gaan vormen waar stedelijke reuring zal ontstaan en plek voor ontmoeten en verblijven aan het kanaal. Voor het deelgebied Oudorp stellen we tevens het ontwikkelkader Oudorp op.


De circa 600 woningen en diverse werkfuncties worden over vier sfeergebieden verdeeld, elk met een eigen woonmilieu, typologie en hoogwaardige openbare ruimte. Zo wordt het gebied nog afwisselender en dynamischer. Parkeren wordt centraal opgelost in mobiliteitshubs waardoor de openbare ruimte zoveel mogelijk kan worden ingericht op de fietser en de voetganger.


We werken de komende tijd verder aan het project.

Programma

Mixed-use woningen, werken, winkelen en mobiliteitshub


Opdrachtgever

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling


Ontwerpteam

Stefan Bödecker, Sebastien Reinink, Kees Bentvelsen, Byron Wu i.s.m. Felixx


Ontwerp

2020 - nu


Bruto Oppervlakte: 

Oudorp (43 ha.), Witsenterrein (3,5 ha.)

bottom of page