top of page

MENU

Upcycle

Amsterdam, Sluisbuurt

Upcycle

Amsterdam, Sluisbuurt

Informatie

De architectonische uitwerking van de straatgevel van UPCYCLE is stoer en stedelijk, en zorgvuldig verweven in de stedenbouw. UPCYCLE is een woonconcept met aandacht voor sociale contacten en duurzaam leven. Er wordt meer in balans met de natuur geleefd en de ecologische footprint wordt verkleind. Dit wordt onder meer bereikt door gebruik te maken van elementen van een donorgebouw welke subtiel verweven zijn in de architectuur en detaillering. In combinatie met innovatieve oplossingen voorziet deze mogelijkheid ruimschoots in de behoeften van de nieuwe stedeling.

De beschikbaarheid van grondstoffen uit een donorgebouw is tweeledig; het draagt bij aan de betaalbaarheid van kleine stadswoningen maar zorgt ook voor een bijzonder flexibel gebouw met een overmaat in de verkeersruimte waar ruimte is voor spontane ontmoetingen.


Stedelijk van buiten en groen van binnen

De buitenzijde van UPCYCLE is stoer en stedelijk en is tevens onderdeel van de reuring in de stad. Door de voorzieningen van de hoofdstraat en de nabijheid van de tramhalte woon je daar midden in. Daar tegenover is er de zachte en groene binnenzijde van het stadsblok. De groene patio en daktuinen zorgen samen met de leefgalerijen voor een overdaad van groen. Dit is gunstig voor de natuur- en belevingswaarde vanuit de woningen. De situering van de trappen in combinatie met de gemeenschappelijke daktuin en verblijfsruimtes zet aan tot bewegen, verbindingen en een gezond leven.


Collectief woongebouw met een superspace

UPCYCLE bevat een ruim opgezet verkeerssysteem met overmaat waarin collectieve ruimtes zijn ondergebracht zoals een wasruimte, een collectieve buitenruimte, chillruimte, feestruimte en logeerkamer. Op iedere verdieping is een functie ondergebracht. Ook is er een directe koppeling met het koffiehuis op de begane grond en de kantoorfuncties op de eerste verdieping. De buitenruimtes zijn integraal onderdeel van het collectieve systeem.


Uitstraling

De superspace markeert de nieuwe entree van de stad. Je kijkt hier tot diep in het blok en maakt onderdeel uit van de reuring en zorgt hierdoor zorgt voor een transparante en daarmee levendige plint. De urban window van de superspace bevat veel groen en toont de ambities voor de toekomst. De bovenbouw bestaan uit een zorgvuldig gematerialiseerde plastische houten gevel met stoere (herwonnen) stalen kaders voor de plint.


Groene binnenwereld

Aan de tuinzijde van UPCYCLE bevindt zich een royale groene leefgalerij waar de buren elkaar tegen kunnen komen. Op de het dak van de fietsenstalling is een groene daktuin bedacht. Hier worden diverse voorzieningen ontworpen waar bewoners langer kunnen verblijven en bij elkaar kunnen komen. De patio is het groene hart van het gebouw. Deze groene oase met bomen, klimplanten en heesters in volle grond geplant, ligt centraal in de routing door het gebouw, is goed zichtbaar en helpt bij de oriëntatie. Het stoere en stedelijke karakter aan de buitenzijde van UPCYCLE kent een zachte en groene tegenhanger aan de binnenzijde van het bouwblok.

Programma

Tender Sluisbuurt Amsterdam


Tenderinzending

Gemeente Amsterdam


Ontwerp

2022

bottom of page