top of page

MENU

Tourmalijn

Beverwijk

Tourmalijn

Beverwijk

Informatie

Het ontwerp dat zowel stedenbouwkundig als architectonisch door Studio Vinke is uitgewerkt bestaat uit een toren met 30 appartementen en 18 eengezinswoningen rondom een collectieve binnentuin. De toren vormt een nieuw hoogteaccent aan de Brink, terwijl de eengezinswoningen het gebied inbedding geven in de buurt. De binnentuin heeft een groen karakter die gericht is op verblijfskwaliteit. Hier staan geborgenheid, collectiviteit en groen centraal. De bewoners hebben hier een eigen domein waar activiteiten kunnen plaatsvinden en kinderen veilig kunnen spelen. Het voorheen verborgen water aan de zuidwestzijde wordt met het nieuwe ontwerp weer zichtbaar gemaakt.


De toren heeft een sculpturale opbouw. Boven zijn de appartementen op de namiddagzon, maar ook op het uitzicht van de Noordzee gericht. Aan de binnentuin zijde is de sculpturale opbouw van de toren zichtbaar, terwijl aan de straatzijde de vorm van de toren geometrisch is. De eengezinswoningen hebben dezelfde soort sculpturale vormgeving als de toren, met een eenduidige onderbouw en een gevarieerde hoogte. Door het toepassen van één baksteentype voor zowel de toren als voor de eengezinswoningen wordt de eenheid van het gebied versterkt. De entree van de toren aan de noordoostzijde is hoger en de kenmerkende schuine kolommen zorgen voor een aantrekkelijk beeld vanaf de openbare weg. Er is gekozen voor een frisse, gemêleerde gevelsteen die de bouwblokken zal laten sprankelen. De antraciet gekleurde kozijnen contrasteren met het metselwerk en zullen zodoende de verspringingen in de gevel extra aandacht geven. De zwarte houten gevel bij de eengezinswoningen vormt een mooi contrast waardoor de groene beplanting van de binnentuin nog beter tot haar recht komt.

Programma

30 appartementen en 18 eengezinswoningen


Opdrachtgever

Van Rhijn Bouw


Ontwerpteam

Bart Haazen, Albert Sikkema, Jürgen Metz


Oplevering

2019


Ontwerp

2017


Bruto oppervlak

6.000 m²

bottom of page