top of page

Studie Expertise centrum Breastcare

Hilversum

Studie Expertise centrum Breastcare

Hilversum

Informatie

In deze studie de mogelijkheden worden verkend om het gebouwencomplex aan de Lage Naarderweg 45-47 in Hilversum geschikt te maken voor de vestiging van het expertisecentrum voor Breast Care Nederland.


Ingegaan wordt op de locatie en karakteristiek van de beide bestaande gebouwen en hun directe omgeving. Daarnaast is een analyse gemaakt van het ruimtelijk Programma van Eisen en het functioneel ruimtelijk organisatieschema dat beide door Breast Care is opgesteld.

Programma: Expertise centrum Breastcare
Opdrachtgever: IEF Capita
Ontwerpteam: Marcel Fleer, Hans Nijs
Ontwerp: 2014
Bruto oppervlak:  6.700 m²

bottom of page