Stadskant Spoorzone

Beverwijk

Stadskant Spoorzone

Beverwijk

Informatie

In samenwerking met Loos Van Vliet, Royal HaskoningDHV en Urban Sync hebben we de tender voor Stadskant Spoorzone in Beverwijk gewonnen. De verkenning van de Spoorzone Beverwijk die wij hebben ontwikkeld is goedgekeurd en Beverwijk staat aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen en groei.


De opgave van het intensiveren van de Stadskant Spoorzone is de sleutel om de bestaande stad en de nieuwe ontwikkelingen tot één geheel te smeden. Nieuwe ingrepen in de Stadskant moeten eigentijds zijn en door slimme ingrepen in mobiliteit moet het een groen en gezond stadsdeel worden. De huidige dominantie van de auto vraagt om het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de openbare ruimte en om een levendig straatbeeld.


Drie deelgebieden hebben ieder specifieke kansen met verschillende hoofdthema’s:

  • Het stationsplein ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree;

  • De historische eenheid tussen het Meerplein en de Kop van de Haven op een eigentijdse manier herstellen;

  • Versterken van de identiteit van Beverwijk als marktplaats door het verbinden van Marlo en Bazaar.


XL-sessie 10 november 2021

Tijdens de XL-sessie over de toekomst van de Stadskant Spoorzone in Beverwijk kregen eigenaren, ondernemers, bewoners, cultuurmakers en de gemeente op 10 november 2021 de mogelijkheid om mee te denken over de vraagstukken omtrent de vernieuwing van het gebied.

De kansen die er o.a. uit voortkwamen waren om van Ankie’s Hoeve en Wijckerpoort een spraakmakende entree van Beverwijk te maken, er is behoefte aan een gezellig horecaplein, meer woningen voor verschillende doelgroepen en meer maatschappelijke voorzieningen.


Een belangrijk stap in de gebiedsontwikkeling Spoorzone Beverwijk!

Februari 2022

Bewoners en ondernemers hebben de afgelopen maanden samen met de gemeente Beverwijk de kansenkaarten gemaakt voor de Stadskant. Het Stationsgebied loopt van Ankie’s Hoeve tot en met het Marlo-terrein en is het eerste deelgebied in de Spoorzone waar bouwontwikkelingen plaatsvinden.

Beverwijkers konden op allerlei manieren, zowel online als live, hun mening geven. Deze zijn nu ingetekend op de kansenkaarten, die straks de basis is voor het stedenbouwkundig plan.

Bekijk hier de terugblik en de kansenkaarten op de website van de Spoorzone Beverwijk

Programma: Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever: Gemeente Beverwijk

Ontwerpteam: Studio Vinke i.s.m. Loos Van Vliet, Royal HaskoningDHV en Urban Sync

Ontwerp: 2021 - nu