top of page

Stadskant Spoorzone

Beverwijk

Stadskant Spoorzone

Beverwijk

Informatie

De stedenbouwkundige Visie Stadskant Spoorzone moet ontwikkelingen Beverwijk in goede banen leiden

Beverwijk staat aan de vooravond van grote ruimtelijke veranderingen. Met de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van TATA steel, de plannen voor het Bazaar-terrein en de eerste initiatieven aan de stadskant van de Spoorzone, verandert de stad in het IJmond gebied de komende jaren in rap tempo.


Om heldere kaders te stellen voor de ontwikkelingen aan de stadskant, heeft Studio Vinke in opdracht van de gemeente Beverwijk een stedenbouwkundige visie opgesteld.

De Visie Stadskant Spoorzone is een toekomstvisie met ambitie: het gebied bouwt voort op de aanwezige kwaliteiten middels 5 sfeergebieden die als een raderwerk elkaar gaan versterken. Hierbij steunt de Visie op drie pijlers voor de verdere ontwikkeling: identiteit, verblijfskwaliteit en gezondheid.


Door autoparkeren anders op te lossen, de nabijheid van het treinstation beter te benutten en ruimte te geven aan voetgangers en fietsers, ontstaat er een leefbare groene openbare ruimte structuur met verblijfskwaliteit. De vrijgekomen ruimte wordt daarnaast gebruikt om (betaalbare) woningen toe te voegen en verblijfsplekken rond historische gebouwen zoals de prachtige Sint Agathakerk (ontwerp van J.Cuypers jr.) te creëren.

Programma: Stedenbouwkundige visie

Opdrachtgever: Gemeente Beverwijk

Ontwerpteam: Stefan Bödecker, Sebastien Reinink, Steijn Visser

Ontwerp: 2021 - nu

bottom of page