top of page

MENU

Stadskant Spoorzone

Beverwijk

Stadskant Spoorzone

Beverwijk

Informatie

De stedenbouwkundige Visie Stadskant Spoorzone moet ontwikkelingen Beverwijk in goede banen leiden


Beverwijk staat aan de vooravond van grote ruimtelijke veranderingen. Met de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van TATA steel, de plannen voor het Bazaar-terrein en de eerste initiatieven aan de stadskant van de Spoorzone, verandert de stad in het IJmond gebied de komende jaren in rap tempo.


Om heldere kaders te stellen voor de ontwikkelingen aan de stadskant, heeft Studio Vinke in opdracht van de gemeente Beverwijk een stedenbouwkundige visie opgesteld.

De stedenbouwkundige visie 'Stadskant Spoorzone Beverwijk' is een toekomstvisie met ambitie: het gebied bouwt voort op de aanwezige kwaliteiten middels vijf sfeergebieden die als een raderwerk elkaar gaan versterken. Hierbij steunt de stedenbouwkundige visie op drie pijlers voor de verdere ontwikkeling: identiteit, verblijfskwaliteit en gezondheid.


Door autoparkeren anders op te lossen, de nabijheid van het treinstation beter te benutten en ruimte te geven aan voetgangers en fietsers, ontstaat er een leefbare groene openbare ruimte structuur met verblijfskwaliteit. De vrijgekomen ruimte wordt daarnaast gebruikt om (betaalbare) woningen toe te voegen en verblijfsplekken rond historische gebouwen zoals de prachtige Sint Agathakerk (ontwerp van J.Cuypers jr.) te creëren.


De stedenbouwkundige visie Stadskant Spoorzone Beverwijk is op 6 april 2023 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De komende tijd wordt per deelgebied een eigen planproces opgezet. Dit omvat stedenbouwkundige plannen, een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en marktconsultaties.


Klik hier voor meer informatie over dit project.

Programma

Stedenbouwkundige visie


Opdrachtgever

Gemeente Beverwijk


Ontwerpteam

Stefan Bödecker, Sebastien Reinink, Bas Tiben, Steijn Visser 


Ontwerp

2021 - 2023


Document

Stedenbouwkundige visie Stadskant Spoorzone (pdf)

bottom of page