top of page

Spoorzone

Beverwijk

Spoorzone

Beverwijk

Informatie

In opdracht van de Gemeente Beverwijk en NS Stations hebben wij gewerkt aan aan een brede Ruimtelijke Verkenning in het gebied rondom het station, Spoorzone Beverwijk. De doelstelling van het project is het realiseren van een prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel is van het centrum van Beverwijk.


Voor de Spoorzone hebben wij samengewerkt met Goudappel, Sumcity Advisory en Decisio en verschillende disciplines van de Gemeente Beverwijk en diverse (semi) overheden.

Programma: Ruimtelijke Verkenning

Opdrachtgever: Gemeente Beverwijk

Ontwerpteam: Stefan Bödecker, Byron Wu

Ontwerp: 2020 - 2021

bottom of page