top of page

MENU

Polijsterweg

Klaprozenbuurt, Amsterdam

Polijsterweg

Klaprozenbuurt, Amsterdam

Informatie

Gemeente Amsterdam transformeert de Klaprozenbuurt van bedrijventerrein naar een gemixte wijk van wonen en werken. Het gebied ligt tussen de Noordelijke IJ-oevers (NDSM, Buiksloterham) en de oudere buurten van Noord. Er zullen hier circa 2.000 woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen.


Op de hoek van de Polijsterweg en de Slijperweg komen 28 middeldure huurwoningen met daaronder een dubbelhoge plint geschikt voor een bedrijf. Als hoeksteen van het bouwblok en door lange zichtlijnen vanuit de wijk komt “De Polijster” op een markante hoek te staan. Een tweelaagse overstek van 2 meter zal dit gebouw als herkenningspunt in de wijk alleen maar versterken. Een onderbouw bestaande uit een wat ruwere steen en een bovenbouw bekleed met cortenstaal refereert aan het vroegere havengebied in de Klaprozenbuurt.


De woningen zijn tweezijdig georiënteerd en sluiten aan de galerijzijde aan op een groene collectieve daktuin. In het ontwerp zijn groen, waterberging en biodiversiteit integraal meegenomen, wat goed aansluit op de ambities van de gemeente.

Programma

28 woningen, commerciële plint


Opdrachtgever

Coltavast


Ontwerpteam

Albert Sikkema, Robbie Gerbrandij


Ontwerp

2023-heden

bottom of page