top of page

MENU

Parallelweg

Beverwijk

Parallelweg

Beverwijk

Informatie

Voor dit regionale knooppunt hebben we een ambitieuze visie gemaakt. Forse volumes met een divers programma markeren dit gebied wat de overgang gaat vormen tussen het historische stad en het rauwe, industriële havengebied. De haven van Beverwijk, onderdeel van de IJmond, maakt een snelle transitie door. Nu al is meer dan een derde van de bedrijven gericht op de energietransitie. De vergroening van Tata Steel zal dit proces alleen maar versnellen.


Door de in de visie opgenomen programmatische mix van kantoren, onderwijsgebouwen, hotels en cultuur kan hier een innovatief district ontstaan. De smalle strook, gelegen tussen de A22 en de N197 (Parallelweg), bestaat momenteel uit een rij kantoor- en bedrijfspanden. Door de huidige ligging en gebruik is het momenteel een achterkant van de stad. Het doel van dit stedenbouwkundige plan is om dit gebied om te vormen tot een volwaardig deel van de Spoorzone Beverwijk.


De gemeente Beverwijk heeft het voornemen om de Parallelweg Zuidwest, onderdeel van de Spoorzone Beverwijk, de komende 25 jaar ingrijpend te veranderen. Het gebied wordt ontwikkeld op basis van drie kernwaarden: de verbonden stad, de aantrekkelijke stad en de gezonde stad. Deze kernwaarden komen tot uiting in de transformatie van de voormalige meubelboulevard tot een nieuw, aantrekkelijk gebied ontworpen met een menselijke schaal. Er worden onder andere drie groene pocketparks toegevoegd, verbonden door een brede wandelboulevard. De verbinding met het centrum van Beverwijk wordt versterkt door een wandelpasserelle die de Parallelweg en het station met elkaar verbindt.


De pandsgewijze stedenbouwkundige opzet geeft het gevarieerde programma een eigen identiteit. Samenhang wordt gezocht in vergelijkbare silhouet en een kleurenpalet. Het flexibele programma richt zich voornamelijk op werken om de plek te activeren. In plaats van een vastomlijnd masterplan, leveren we een flexibele ontwikkelstrategie op. Met behulp van verschillende stedenbouwkundige principes en een spelregelkaart is het plan toekomstbestendig en kan het inspelen op eventuele veranderingen in de toekomst.


De visie is gemaakt in opdracht van SBB Ontwikkelen en Bouwen en Opportunity Vastgoed in nauwe samenwerking met de gemeente Beverwijk.

Programma

Kantoor (35.000 m²), mobiliteitshub (20.000 m²), cultuur (10.000 m²), onderwijs (8.000 m²), commercieel (5.000 m²)


Type opdracht

Stedenbouwkundige visie


Opdrachtgever: 

SBB Bouwen en Ontwikkelen, Opportunity Vastgoed


Ontwerp

2022-heden

bottom of page