top of page

MENU

Masterplan ROTO

Deventer

Masterplan ROTO

Deventer

Informatie

In opdracht van SVE Group werkt een diverse groep ontwerpers aan de transformatie van de Roto-Smeets drukkerij in het Havenkwartier van Deventer. De historische gelaagdheid van het Roto-Smeets plangebied is daarin een belangrijk thema. Zo zullen de hallen met sheddaken worden behouden om het historische karakter van Roto-Smeets voort te zetten. Uniek en spannend is het hoge percentage (>30%) aan werkfuncties gemengd met wonen in hoge dichtheid. Dit kan alleen slagen door een optimale afstemming tussen landschap, stedenbouw en architectuur. Deze afstemming wordt bereikt in het masterplan ROTO en de inzet va een kwaliteitsteam tijdens het verdere planproces van ROTO.


Door de combinatie van wonen en werken op juist deze locatie – een rauw, industrieel gebied nabij de binnenstad – toe te passen, ontwikkelen we een aantrekkelijk stedelijk gebied voor doelgroepen die op dit moment nog niet genoeg hun plek weten te vinden in de stad. De combinatie van wonen en werken draagt bij aan de economische ontwikkeling van Deventer. Dankzij de ligging tussen verschillende werkgebieden lijkt ROTO de uitgelezen locatie om als ‘knooppunt’ van de drie economische profielen van Deventer (Open Informatiestad, Boeiende Beleefstad en Duurzame Maakstad) te dienen. Samen met de rijke geschiedenis van het terrein voorzien wij een dynamische buurt met hoge verblijfskwaliteit waar wonen en werken hand in hand gaan.


In Deventer ontbreekt een meer stedelijke omgeving waar functiemenging het vertrekpunt is. ROTO wordt een wijk die nieuwe doelgroepen aantrekt; young professionals, vitale ouderen en de creatieve stedeling zullen hier hun plek vinden.


Voor de young professional:

  • aantrekkelijk en betaalbaar wonen in de regio waar zij werken;

  • nabijheid van de levendige binnenstad;

  • de locatie als scharnierpunt van de kennisas.

Voor de vitale ouderen:

  • een wijk met een stedelijk karakter;

  • gelegen aan de hoofdgroenstructuur van Deventer;

  • grenzend aan de binnenstad;

  • veel water in de nabijheid voor recreatief gebruik.

Voor de creatieve stedeling:

  • de combinatie van wonen en werken;

  • een inspirerende omgeving met een rijke historie;

  • vrijheid om te innoveren en experimenteren.


De komende tijd werkt Studio Vinke verder aan de afronding van het masterplan, een beeldkwaliteitsplan en zijn wij als architect betrokken bij een deel van de nieuwe gebouwen van ROTO.

Programma

Masterplan


Opdrachtgever

Vierhouten Onroerend Goed, voorheen SVE Group


Ontwerpteam

Studio Vinke i.s.m. Mulderblauw, Loos Van Vliet, Lüchinger Architects, Studio Groen + Schild

Met participatie van Dietz Strategie & Communicatie.


Ontwerp

2021 - nu

bottom of page