top of page

MENU

Kuykhof

Amsterdam, Sloten

Kuykhof

Amsterdam, Sloten

Informatie

Verrijking van het dorp

In het dorp Sloten, op de locatie waar voorheen autogarage Kuykhoven gevestigd was, worden acht nieuwe woningen gebouwd. Met deze uitbreiding wordt het bestaande dorpslint aan de Sloterweg afgemaakt en ontstaat een dorps woonstraatje aan de Lies Bakhuyzenlaan.


Unieke karakter van Sloten

De dorpse bebouwing van Sloten is een gemeentelijk monument. Het dorp is organisch gegroeid met in de kern gevarieerde panden die dicht tegen elkaar staan en langs de Sloterweg staan statige panden met er tussendoor uitzichten naar de achterliggende polder.


Nieuw straatbeeld met respect voor het bestaande

De nieuwe bebouwing is afgestemd op de karakteristieke dorpsbebouwing. Zo hebben de woningen verschillende dakvormen, variabele goothoogtes en raamindelingen. Ook de materialisatie is gevarieerd met drie soorten baksteen en één volledig houten woning.

Het geheel levert een spannend en intiem straatbeeld op dat doet denken aan de charmante ‘rommelige’ dorpskern van Sloten terwijl de woningen zelf modern zijn.


Levendigheid

De te openen deuren aan de voortuinen aan de Lies Bakhuyzenlaan geven de mogelijkheid om aan de woonkeuken in de ochtendzon te zitten. Op deze wijze is de kans groot dat de buren elkaar kennen en dat er sociale controle is. Een levendige straat in het hart van Sloten!

Studio Vinke heeft als missie om inspirerende urbane leefomgevingen te maken. Door onze kennis van zowel stedenbouw en architectuur maken we plannen die passen in de bestaande context en haar versterken.


Kijk op de Kuykhof website voor meer informatie over de verkoop van deze woningen.

Programma

8 Woningen


In opdracht van

Lebo Vastgoed


Ontwerpteam

Albert Sikkema, Jürgen Metz

Oplevering

2024


Ontwerp

2019 - 2022

bottom of page