top of page

MENU

IJmeer 2030

Amsterdam & Almere

IJmeer 2030

Amsterdam & Almere

Informatie

De studie heeft duidelijk gemaakt dat een integrale ontwikkeling van het IJmeer en het Markermeer belangrijk is. Als er niet wordt ingegrepen, zal de waterkwaliteit van beide meren de komende jaren verslechteren. 

Een integrale aanpak, waarbij de slibhuishouding door bijvoorbeeld zandwinning kan worden verbeterd, kan leiden tot een versterking van de kwaliteit van het totale gebied. Door de aanleg van eilanden, vooroevers en zandbanken worden nieuwe watermilieus toegevoegd. Deze bieden goede mogelijkheden voor woningbouw en natuurontwikkeling
Een circa 8 kilometer lange brug over het IJmeer vormt de drager van een nieuwe, snelle OV-verbinding tussen Almere en Amsterdam. Deze verbinding kan een nieuw stedelijk concept opleveren: de dubbelstad Amsterdam-Almere aan het water. Zo ontstaan in de noordelijke Randstad nieuwe woonmilieus, waarbij verstedelijking is gecombineerd met water, ruimte en groen.


Update 18 februari 2020 

Coalitiepartijen CDA en D66 willen een grote nieuwe woonwijk met 25.000 woningen en een snelle metroverbinding met Amsterdam. Er liggen al jaren plannen om te gaan bouwen in het gebied Almere Pampus. Eerder is besloten om daar in 2025 nog eens naar te kijken. CDA en D66 willen dat nu dit nu al gaat gebeuren, in het laatste jaar van dit kabinet. Er moeten snel tienduizenden woningen komen in Almere Pampus om de woningdruk in de hoofdstad verlichten.


Lees hier de betreffende nieuwsberichten:

NOS - CDA en D66 willen grote nieuwe woonwijk met metro in Almere

Het Parool - Bouwplan Almere zet metrolijn naar Amsterdam weer op de kaart

Programma

Onderzoek stedelijke uitbreiding Almere-Amsterdam (samenwerking met Teun Koolhaas en Ellen Marcusse)


Opdrachtgever

Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam


Ontwerpteam

Studio Vinke


Ontwerp

2004 - 2006

bottom of page