top of page

Hotel Buiten

Amsterdam, Sloterplas

Hotel Buiten

Amsterdam, Sloterplas

Informatie

Café-restaurant 'Hotel Buiten' heeft haar deuren geopend aan het stadsstrand aan de westoever van de Sloterplas. Het ontwerp van het paviljoen is samen met ruim zestig omwonenden en middels crowdfunding tot stand gekomen. Studio Vinke werd bij de uitwerking betrokken. Uitgangspunt waren duurzame oplossingen; hergebruikte zeecontainers die de basis vormen, dokadragers en glazen puien van een voorgaand initiatief. In de binnenruimte is zorgvuldig aandacht besteedt aan een aangename groene sfeer. Hierdoor vormen gebouw en omgeving een eenheid. Hotel Buiten is geopend en biedt een groene, eco ontmoetingsplaats voor- en door- buurtbewoners en park- en strandbezoekers van de Sloterplas.

Programma: Café-restaurant en sanitatie voorziening

Samenwerking: Stichting Hotel Buiten, CrowdAboutNow

Ontwerpteam: Michel van der Velde, Albert Sikkema

Oplevering: 2018

Ontwerp: 2016

bottom of page