top of page

MENU

Fort bij Velsen

Beverwijk

Fort bij Velsen

Beverwijk

Informatie

Studio Vinke werkt samen met Loos van Vliet landschapsarchitecten, M.A. Kooiman Cultuurhistorische Projecten en KWS aan een nieuw inrichtingsplan voor Fort bij Velsen. Dit fort is onderdeel van de stelling van Amsterdam en daarmee be­stempeld als Unesco werelderfgoed. Door meerdere ingrijpende veranderingen heeft het fort echter veel historische waarde verloren en verkeert het momenteel in verwaarloosde en vervallen staat.


Het nieuwe inrichtingsplan markeert een keerpunt in de geschiedenis van het fort. Het omvat gedeeltelijk herstel van het fort en voorkomt verdere achteruitgang. De eerste fase richt zich op de buitenruimte, waarbij het forteiland terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm. De oevers worden natuurinclusief ingericht en een lage muur aan de noordzijde herinnert aan het gesloopte hoofdgebouw. Tevens wordt de frontwal aan de noordzijde deels hersteld en beplant met een nieuwe dubbele rij bomen.


Het binnenterrein wordt functioneel gebruikt voor bouwmaterialenopslag, met behoud van het historische karakter door de voormalige footprint van het gesloopte fort uit te voeren in grasbetonkeien. Dit maakt het fort flexibel voor toekomstige veranderingen, waarbij de functionele inrichting gemakkelijk kan worden verwijderd en het terrein kan worden aangepast aan nieuwe functies.


In de tweede fase van het project zullen zowel het overgebleven gedeelte van het fortgebouw als de Genieloods gerenoveerd worden. Deze fase omvat tevens het zoeken naar nieuwe functies voor de gebouwen.

Programma:

Stedenbouwkundige visie en openbare ruimte inrichtingsplan


Opdrachtgever:

Scheybeeck


Ontwerpteam:

Stefan Bödecker, Bas Tiben


In samenwerking met:

Loos van Vliet landschapsarchitecten, M.A. Kooiman Cultuurhistorische Projecten en KWS


Ontwerp:

2022-heden

bottom of page