top of page

MENU

Douweler Leide en de Wijtenhorst

Schalkhaar

Douweler Leide en de Wijtenhorst

Schalkhaar

Informatie

De locatie valt uiteen in drie delen, met een verschillende landschappelijke context.
Het bestaande dorp heeft specifieke kenmerken: de bebouwing heeft verspringende rooilijnen, diverse kapvormen en ruime groene of juist kleine verharde voortuinen. Het omliggende landschap is altijd nabij, zichtbaar of voelbaar.

Als start heeft Studio vinke (voorheen BFAS) in een aantal workshops de wensen en ideeën van de bewoners geïnventariseerd.
Op een aantal plekken zijn doorzichten naar het landschap gecreëerd of zicht op een mooie, bestaande boerderij. Routes naar het centrum van Schalkhaar en een informeel netwerk van kleine achterpaden (voet - en fietspaden) bedden de uitbreiding in. Waar mogelijk is het bestaande groen opgenomen. Ook is een "rondje wandelen om het dorp" mogelijk gemaakt.
Voor een optimale aansluiting bij het bestaande dorp zijn de woningtypes zoveel mogelijk gemengd. Op markante plekken - rondom hofjes, smalle straatjes en bij entrees - worden bijzondere eisen aan de architectuur gesteld.

Programma

Stedenbouwkundig Plan, dorpse uitbreiding 290 woningen - projectmatige bouw en particulier opdrachtgeverschap


Opdrachtgever

Koopmans Projecten


Ontwerpteam

Studio Vinke i.s.m. Okra Landschapsarchitecten


Ontwerp

2005 – 2006

bottom of page