top of page

MENU

Cordaan

Amsterdam

Cordaan

Amsterdam

Informatie

Studio Vinke heeft in opdracht van Cordaan een ontwerp gemaakt met een nieuw woon-zorgconcept waarbij ruime zorgwoning van 45m² met eigen badkamer ruimtelijk ingepast moesten worden. Thema’s als herkenbaarheid op verschillende schaalniveau’s, inleving in de doelgroep en duurzaamheid zijn bepalend.


In het ontwerp zijn de belevingstuin en looproutes zeer belangrijk om ouderen zoveel mogelijk te stimuleren te blijven bewegen. Andere zintuigen zoals zicht, smaak en geur worden in het ontwerp geactiveerd.

Programma

Zorgwoningen (5.300 m²)


Opdrachtgever: 

Cordaan


Ontwerp

2016

bottom of page