top of page

MENU

Centrum Schoorl

Schoorl

Centrum Schoorl

Schoorl

Informatie

Schoorl is een duindorp in de gemeente Bergen in de provincie Noord Holland. Met de bijzondere ligging aan de voet van de Schoorlse duinen komen er jaarlijks veel toeristen om van de natuur te genieten. Middenin het dorp ligt de toeristische trekpleister ‘de Klimduin’. Deze klimduin is een unieke verbinding tussen de duinen en het gemoedelijke centrum van Schoorl met o.a. winkels, terrassen en restaurants.


Door de toeristische bezoeken is er een bijzondere dynamiek in het dorp. In de weekenden en vakanties is het er levendig en druk. Op warme zonnige dagen lijdt dit zelfs tot een overbelasting in o.a. parkeren. Op de overige dagen is het heel rustig. Door het sterk fluctuerende aantal bezoekers is het voor de middenstand moeilijk een bestaan te hebben in het centrum van Schoorl.


Om het centrum van Schoorl als vitale kern te behouden is ingrijpen noodzakelijk. In samenwerking met Loos van Vliet landschapsarchitecten, Royal Haskoning DHV en een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van omwonenden en ondernemers heeft Studio Vinke een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld, die de randvoorwaarden om na jaren van stilstand, ruimte te geven voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Schoorl.


Het centrum van Schoorl krijgt een verbeterd raamwerk voor de openbare ruimte, dat de route van de parkeerplaats naar het centrum en vervolgens naar het Klimduin herkenbaar maakt en de kwaliteit verhoogt. Hierbij worden verschillende bouwlocaties aangewezen, vooral bedoeld voor het bouwen van betaalbare woningen. Een van de voorgestelde maatregelen is het creëren van een compacter parkeervolume langs de Sportlaan, waardoor een groot deel van de parkeerplaats vrijkomt voor nieuwe bebouwing. Daarnaast zijn er enkele specifieke locaties aangewezen waar renovatie, sloop/nieuwbouw en toevoeging van meer woningen de algehele kwaliteit zullen verhogen. De nieuwbouw van Schoorl wordt gerealiseerd in de vorm van Schoorlse hofjes. Deze hofjes creëren gezamenlijk een dorps netwerk, met verschillende steegjes, pleinen en straten die allemaal bijdragen aan de interessante en gezellige sfeer van het dorp. In het beeldkwaliteitsplan zijn verschillende regels opgenomen die ervoor zorgen dat de dorpse kwaliteit en de unieke identiteit van het dorp behouden blijven en versterkt worden.


Op 26 januari 2023 is de stedenbouwkundige visie unaniem door de gemeenteraad van de gemeente Bergen vastgesteld. Op 25 Januari 2024 is het stedenbouwkundige plan vastgesteld. De komende periode wordt er met de initiatiefnemers gewerkt om met de gelegde basis tot realisatie te komen.


Klik hier het volledige beeldkwaliteitsplan.

Programma

Stedenbouwkundige visie


Opdrachtgever

Gemeente Bergen


Ontwerpteam

Stefan Bödecker, Bas Tiben


In samenwerking met:

Loos van Vliet landschapsarchitecten, RoyalHaskoningDHV


Ontwerp

2022 - nu

bottom of page