top of page

Centrum Schoorl

Schoorl

Centrum Schoorl

Schoorl

Informatie

Schoorl is een duindorp in de gemeente Bergen in de provincie Noord Holland. Met de bijzondere ligging aan de voet van de Schoorlse duinen komen er jaarlijks veel toeristen om van de natuur te genieten. Middenin het dorp ligt de toeristische trekpleister ‘de Klimduin’. Deze klimduin is een unieke verbinding tussen de duinen en het gemoedelijke centrum van Schoorl met o.a. winkels, terrassen en restaurants.


Door de toeristische bezoeken is er een bijzondere dynamiek in het dorp. In de weekenden en vakanties is het er levendig en druk. Op warme zonnige dagen lijdt dit zelfs tot een overbelasting in o.a. parkeren. Op de overige dagen is het heel rustig. Door het sterk fluctuerende aantal bezoekers is het voor de middenstand moeilijk een bestaan te hebben in het centrum van Schoorl.


Om het centrum van Schoorl als vitale kern te behouden is ingrijpen noodzakelijk. Deze stedenbouwkundige visie biedt de randvoorwaarden om na jaren van een stilstand, ruimte te geven voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Schoorl.


Schoorl wil zich verder ontwikkelen als Duindorp waar het goed toeven is voor de inwoners en natuurvriendelijke, rustzoekende en sportieve bezoekers.


Op 11 mei 2022 presenteerden we samen met de gemeente en Loos van Vliet tijdens een bewonersbijeenkomst de concept centrumvisie Schoorl. Bewoners en ondernemers konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en hierover vragen stellen. Na afloop van de avond kon iedereen een reactie geven op de plannen. De vragen zijn of worden beantwoord en de reacties verwerken we in een voorstel aan het college. Als het college positief besluit behandelt de gemeenteraad het voorstel daarna.

Programma: Stedenbouwkundige visie

Opdrachtgever: Gemeente Bergen

Ontwerpteam: Stefan Bödecker, Bas Tiben, i.s.m. Loos van Vliet

Ontwerp: 2022 - nu

bottom of page