Beatrixplein

Haarlem

Beatrixplein

Haarlem

Informatie

Op zaterdag 12 maart 2022 presenteerden we samen met de gemeente Haarlem, Pré wonen, Dreef Beheer, MetSeebregts en SITE het concept stedenbouwkundig programma van eisen voor het wijkwinkelcentrum Beatrixplein in Haarlem Oost aan de omwonenden en andere geïnteresseerden. Langs de centrale dreef werden allerlei activiteiten voor de jeugd georganiseerd als doorkijkje naar de toekomst.


Het gebied transformeert de komende jaren namelijk naar een levendig centraal punt van de wijk. Daarbij komen er circa 570 nieuwe woningen, een nieuw winkelcentrum met grote supermarkt, een huis van de wijk, een sportzaal, een Internationale Taalklas-school en diverse andere sociale-, maatschappelijke- en commerciële ondernemingen. Dit alles in een autovrije parkomgeving met maximale ruimte voor ontmoeting, gezondheid en duurzaamheid. De dreef wordt hierbij ingezet als samenbindende ruimtelijke structuur.

Programma: Stedenbouwkundig programma van eisen

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem

Ontwerpteam: Stefan Bödecker, Albert Sikkema, Sebastien Reinink, Ania Sosin, Byron Wu

Ontwerp: 2019 - nu