top of page

MENU

Banne Noord Placemaking

Amsterdam

Banne Noord Placemaking

Amsterdam

Informatie

Samen de bewoners van Banne Noord en de Gemeente Amsterdam hebben wij gewerkt aan plannen voor een opwaardering van de wijk. De uitwerking en bestuurlijke besluitvorming van deze plannen kenmerken zich door een lange looptijd. Om ook op de korte termijn zichtbare verandering in de buurt te brengen en de betrokkenheid van de bewoners vast te houden, wordt er komende periode aan de slag gegaan met Placemaking.

Met Placemaking zullen wij in de Banne de behoeften en wensen van de bewoners samenbrengen en initiatieven opzetten die de buurt activeren en een bijdrage leveren aan de openbare ruimte. Met de corporaties Stadgenoot, Rochdale, Ymere en Eigen Haard vormen wij een coalitie.


Place Game 5 september 2020

In 2020 organiseerden wij in opdracht van de Gemeente Amsterdam een Place Game in Banne Noord. Tijdens deze Place Game staat de volgende vraag centraal: Hoe veranderen we de Banne Noord van leefbaar naar liefdevol? Op de Place Game waren 30 buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden van Banne Noord aanwezig om mee te denken over mogelijke antwoorden op deze vraag.


Uitleg Place Game

Een Place Game is een soort stadsexpeditie, waarbij bewoners, ondernemers en belanghebbenden hun wijk in gaan en onderzoeken wat nodig is om de buurt een mooiere plek te maken. Vaak kan dat al door kleine ingrepen die binnen een dag te realiseren zijn. Soms is er meer nodig op de langere termijn om de buurt aangenamer en toegankelijker te maken voor de toekomst.


Buurt Maken Verslag / Place Game Report

Van alle presentaties en ideeën die naar voren kwamen gedurende de Place Game is een Buurt Maken Verslag / Place Game Report met een bijbehorende Quick wins-kaart gemaakt. Het Buurt Maken Verslag / Place Game Report vormt de basis voor de vergaderingen met het Placemanagement Team en de coalitie van lokale partners.

Het Buurt Maken Verslag / Place Game Report kunt u hier online lezen.

Foto’s Place Game: 

Studio Vinke en Marco Keyzer

bottom of page