top of page

MENU

Saints & Stars

Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat

Saints & Stars

Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat

Informatie

In 2018 is Studio Vinke gevraagd een ontwerp te maken voor een exclusieve sportclub in de Lutherkapel op de hoek van de Bachstraat en de Gerrit van der Veenstraat. Dit gebouw - in 1929 ontworpen door de architect Rutgers - is sinds 2014 een gemeentelijk monument, hetgeen voor deze herbestemming inhield dat het straatbeeld geheel intact moest blijven en dat wijzigingen aan het oorspronkelijke interieur later weer ongedaan gemaakt moeten kunnen worden.


De uitdaging was het vloeroppervlak aanzienlijk te vergroten zonder de uitgesproken architectuur van de oorspronkelijke ruimte teniet te doen. Om dit te bereiken is vier meter onder de kerkzaal een nieuwe kelder gebouwd en is er in de oorspronkelijke ruimte een nieuwe vloer gerealiseerd die in zijn geheel reversibel is. Deze vloer ligt op de oorspronkelijke tribunes en blijft geheel vrij van de oorspronkelijke balustrades die dan ook vanaf de begane grond nog steeds zichtbaar zijn.


De verticale zichtlijn vanuit de entreeruimte naar de nok van de kap is bewaard gebleven door een grote vide te maken in het centrale deel van de plattegrond. Dit deel wordt op de begane grond geaccentueerd door een lounge-ruimte die net als alle overige interieurs vormgegeven is door Eric Kuster.


Op het technisch vlak was de transformatie bijzonder complex en uitdagend waarbij veel en intensief is samengewerkt met de overige leden van het bouwteam. Van de oorspronkelijke kerk is met behulp van een 3D-scan (pointcloud) een heel precies 3D-model gemaakt zodat we hen inzicht konden bieden in de ingewikkelde constructies en de mogelijkheden die er waren om daarin de nieuwe installaties op te nemen. Het resultaat is dat zowel de constructies als installaties vrijwel onzichtbaar geïntegreerd zijn. Het oorspronkelijke karakter van de kapel is daardoor voor een groot deel intact gebleven.

Programma

Hoogwaardige fitness/ wellnessvoorziening

Opdrachtgever

Saint & Stars

Ontwerpteam

Marcel Fleer, Hans Nijs, Bart Haazen

Aannemer: 

ID-bouw en advies

Constructeur: 

Strackee Bouwadviesbureau

Installatie: 

Goorhuis Installatietechniek

Electrotechniek: 

Jacobs Elektrogroep

Interieur: 

Eric Kuster | Metropolitan Luxury

Licht: 

Oerlicht

Akoestiek en bouwfysica: 

Peutz

Oplevering

2020

Ontwerp

2017 - 2019

bottom of page