top of page

Witsenterrein

Alkmaar

Witsenterrein

Alkmaar

Informatie

Studio Vinke wint uitvraag stedenbouwkundig plan Witsen, Alkmaar

Samen met landschapsarchitectenbureau Felixx hebben we afgelopen week de uitvraag voor het Witsenterrein in Alkmaar gewonnen! BPD gebiedsontwikkeling heeft het voornemen om op dit terrein binnen de Kanaalzone van Alkmaar een gemengd stedelijk woon-werk gebied te realiseren. Het programma bestaat uit diverse werkfuncties, watergebonden leisure en 600 woningen. Het gebied vormt een belangrijke schakel binnen de gehele Kanaalzone en zal straks als één van de publieke magneetlocaties langs het kanaal gaan functioneren. Ons voorstel maakt de grote structuren van het gebied als de Westfriese Omringdijk, het Jaagpad en historische verbindingen met de Schermer en de overzijde ruimtelijk zichtbaar en leidt zo tot een gelaagd ruimtelijk- en historisch streefbeeld. Daarin wordt het contrast tussen binnen- en buitendijks aangezet en blijft de werkfunctie duidelijk aanwezig in het gebied. We kijken ernaar uit om, samen met Felixx, het stedenbouwkundig plan de komende tijd verder uit te werken.

Programma: Mixed-use woningen, werken, winkelen en mobiliteitshub

Opdrachtgever: BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Ontwerpteam: Stefan Bödecker, Kees Bentvelsen, Byron Wu, Sebastien Reinink i.s.m. Felixx

Ontwerp: 2020 - nu

Bruto Oppervlakte: Oudorp (43 ha.), Witsenterrein (3,5 ha.)

bottom of page