top of page

MENU

Staalmanpleinbuurt

Amsterdam

Staalmanpleinbuurt

Amsterdam

Informatie

Het Park is zo gesitueerd dat het in westelijke richting kan worden uitgebreid, zodat op termijn één groot, kwalitatief hoogwaardig park voor de hele buurt kan ontstaan. Het Bouwblokbestaat uit drie noord-zuid georiënteerde stroken en sluit daarmee aan op het stramien van de bestaande verkaveling. Het complex combineert 130 woningen met sociale voorzieningen. Deze zijn direct gekoppeld aan het Park en de Spoorzone. De Spoorzone krijgt een optimale functiemenging. De combinatie van wonen, werken en sociale voorzieningen maakt ook deze zone tot een echte ‘Hartkamer’. De Staalmanpleinbuurt is onderdeel van de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. De afgelopen jaren is hier op grote schaal gesloopt en nieuwbouw gerealiseerd. 

Het plan bestaat uit drie componenten: een Park met direct daaraan gelegen, ten zuiden een Bouwblok en ten oosten de Spoorzone. Een optimale wisselwerking tussen deze elementen is essentieel. De groene wereld van het Park dringt de open ruimte van het Bouwblok en de Spoorzone binnen: pocket parcs, patio’s en gemeenschappelijke tuinen vormen één geheel met het Park.

Programma

Stedenbouwkundig Plan


Opdrachtgever

Stadsdeel Nieuw West en Alliantie projectontwikkeling


Ontwerpteam

Studio Vinke


Realisatie

2008


Ontwerp

2001 – 2008


Foto’s: 

ScagliolaBrakkee

bottom of page