top of page

Roto Smeets-terrein

Deventer

Roto Smeets-terrein

Deventer

Informatie

In opdracht van SVE Group werken wij samen met Mulderblauw aan de transformatie van de Roto Smeets fabriek in Deventer. De historische gelaagdheid van het gebied is een belangrijk thema. Zo zullen de hallen met sheddaken worden behouden om het historische karakter voort te zetten. De bedrijvigheid die in dit pand kan plaatsvinden in combinatie met de cultuurhistorische waarde maakt ROTO een interessante woonomgeving voor de doelgroepen.


Door de combinatie van wonen en werken op juist deze locatie – een rauw, industrieel gebied nabij de binnenstad – toe te passen, ontwikkelen we een aantrekkelijk stedelijk gebied voor doelgroepen die op dit moment nog niet genoeg hun plek weten te vinden in de stad. De combinatie van wonen en werken draagt bij aan de economische ontwikkeling van Deventer. Dankzij de ligging tussen verschillende werkgebieden lijkt ROTO de uitgelezen locatie om als ‘knooppunt’ van de drie economische profielen van Deventer (Open Informatiestad, Boeiende Beleefstad en Duurzame Maakstad) te dienen. Samen met de rijke geschiedenis van het terrein voorzien wij een dynamische buurt met hoge verblijfskwaliteit waar wonen en werken hand in hand gaan.


In Deventer ontbreekt een meer stedelijke omgeving waar functiemenging het vertrekpunt is. ROTO wordt een wijk die nieuwe doelgroepen aantrekt; young professionals, vitale ouderen en de creatieve stedeling zullen hier hun plek vinden.


Voor de young professional:

  • aantrekkelijk en betaalbaar wonen in de regio waar zij werken;

  • nabijheid van de levendige binnenstad;

  • de locatie als scharnierpunt van de kennisas.

Voor de vitale ouderen:

  • een wijk met een stedelijk karakter;

  • gelegen aan de hoofdgroenstructuur van Deventer;

  • grenzend aan de binnenstad;

  • veel water in de nabijheid voor recreatief gebruik.

Voor de creatieve stedeling:

  • de combinatie van wonen en werken;

  • een inspirerende omgeving met een rijke historie;

  • vrijheid om te innoveren en experimenteren.


ROTO als nieuwe stadswijk voor Deventer (juli 2022)

Het team ROTO presenteerde het masterplan voor de herontwikkeling van de voormalige Roto Smeets locatie aan de inwoners van de stad Deventer. In opdracht van SVE group werkt het ontwerpteam bestaande uit Mulderblauw, Studio Vinke, Loos van Vliet, Luchinger architects en Studio Groen + Schild aan een masterplan met aandacht voor het mengen van wonen en werken, hoogwaardige groene openbare ruimte, vooruitstrevende mobiliteit en verdichting met een menselijke maat.


Het resultaat is een nieuwe stadswijk waar het industriële erfgoed van Roto-Smeets het fysieke en sociale middelpunt vormt. De nieuwe grotendeels autoluwe wijk behoudt haar identiteit als werkgebied en ontwikkelt zich in de komende jaren tot een prettig nieuw verblijfsgebied binnen de centrumschil van Deventer.


De komende tijd werkt Studio Vinke verder aan de afronding van het masterplan, een beeldkwaliteitsplan en zijn wij als architect betrokken bij een deel van de nieuwe gebouwen.

Programma: Masterplan

Opdrachtgever: SVE Group

Ontwerpteam: Studio Vinke i.s.m. Mulderblauw, Loos Van Vliet, Lüchinger Architects, Studio Groen + Schild. Met participatie van Dietz Strategie & Communicatie.

Ontwerp: 2021 - nu

bottom of page