top of page

Geusselt Scheg 1b

Maastricht, Geusseltpark

Geusselt Scheg 1b

Maastricht, Geusseltpark

Informatie

In 2005 heeft Studio Vinke als stedenbouwkundige meegewerkt aan het Masterplan voor het Geusselt terrein in Maastricht. Vervolgens is er door Studio Vinke als architect doorgewerkt aan het eerste gebouw. Cour Renoir is opgeleverd in 2009. De bouwcrisis heeft er voor gezorgd, dat de fases 2 en 3 daarna niet zijn uitgevoerd.


Het is dan ook bijzonder om opnieuw bij dit project betrokken te worden. Opnieuw eerst als stedenbouwkundigen, en nu als architecten van Scheg 1B. Tijdens de stedenbouwkundige planfase is er een nieuwe lay out en nieuw bouwprogramma ontwikkeld, en zijn er regels opgesteld voor architectonische uitwerkingen. Samen met de bureaus Boosten Rats BV, N Architecten en UAU Collectiv zijn er eerste architectonische studies verricht.


Als architecten werken we deze eerste schetsen uit voor het bouwdeel van Scheg 1B. Het Voorlopig Ontwerp is afgerond, en het Definitief Ontwerp gestart. Het gaat hierbij om 83 appartementen van 75 tot 120 m². Een woontoren van 11 lagen en een laagbouwdeel van 4 lagen boven een half verdiepte parkeergarage voor 65 parkeerplaatsen. De ligging van het plangebied op fiets (-en loop) afstand van het centrum van Maastricht en in het Geusseltpark, en de wisselende landschappelijke sferen van de binnenhoven maken het tot een aangename woonomgeving.

Programma

Stedenbouwkundig plan en ontwerp scheg 1b


Opdrachtgever

RO groep


Ontwerpteam

Kees Bentvelsen, Andreea Banu, Robbie Gerbrandij


Ontwerp

2020 - 2022

bottom of page